dissabte, 31 de març del 2012

Les llengües a la Universitat Jaume I de Castelló de la PLana


L'a
L’amic Maties Segura ens fa arribar el darrer informe sobre política lingüística a la UJI:


Sense voler ser esgarriacries avançant resultats, sí que us diré que l'informe confirma la posició subordinada del català. L'oferta de cursos en aquesta llengua no satisfà ni de bon tros la demanda de l'alumnat. També mostra que la internacionalització es tradueix en ús creixent de l'anglès en detriment... del català. Que potser els únics que saben prou anglès són els que feien classes en català?dissabte, 17 de març del 2012

El castellà i la independència de Catalunya: la polèmica generada per Eduard Voltas

Arran de l'articel En castellà també, sisplau, d'Edard Voltas, aquest hivern hem gaudit de la polèmica sobre quina ha de ser la posició del castellà a Catalunya quan siguem independents. Aquí teniu un primer recull dels articles que he trobat que en parlaven. L'anirem completant a mesura que avanci.


Albert Branchadell: Evitar l’Estat fallit. 20/II/2012
Eduard Voltas En castellà també, sisplau 26/II/2012 (o aquí)
Carles Capdevila Debat valent per trencar tabús i sumar 27/II/2012
Joan Vila El castellà i la independència 29/II/2012
Sebastià Alzamora En castellà també, per descomptat 01/III/2012
Toni Soler: Sense renunciar a res 3/III/2012
Imma Tubella Catalunya, país trilingüe 4/III/2012
Francesc Moreno La ‘polémica’ sobre el castellano en Cataluña 4/III/2012
Pere Mayans: Hi ha alguna cosa que falla 4/III/2012
Toni Cucarella: Pegar-li «voltas» al nano 4/III/2012
Joan Ramon Resina Catalunya ¿do de llengua? 6/III/2012 (o aquí)
Albert Branchadell En castellà (i anglès) seriosament  11/III/2012
 Toni Soler Si jo fos castellanoparlant 11/III/2012
Salvador Cardús Parlar per parlar 13/III/2012
Xavier Roig Ningú altre ho farà ( o aquí) 15/III/2012
Albert Pla i Nualart L'abraçada de l'ós 18/III/2012
Carles de Rosselló: El castellà i la independència 23/III/2012
Eduard Voltas En castellà també, sisplau (i 2) 25/III/2012

Jordi Cabré Independència, llengua i emocions 26/III/2012
Jordi Miralda Construïm la Catalunya independent 31/III/2012

Rafel Torner Bilingüisme com a valor identificatiu? 17/IV/2012
Albert Branchadell Quan el monolingüisme no és possible o aquí 14/V/2012 
Albert Branchadell Potser no estem tan malament 18/V/2012

Toni Soler Aprenents d'Aguirre 20/5/2012
I a més...
Oriol Lladó recull de piulades sobre el tema