dilluns, 15 de juny del 2009

Dades de l'Enquesta Demogràfica de Catalunya 2007

L’IDESCAT acaba de fer públiques les dades de llengua de l'Enquesta Demogràfica de Catalunya, 2007, que tot fa pensar que seria l’equivalent (o el substitut) al qüestionari que acompanyava el Padró i amb el qual teniem dades sociolingüístiques de Catalunya cada any acabat en 6 (el darrer, 1996). Hi ha informació de coneixement de català, castellà i llengua inicial, i en parlaré els propers dies, perquè són molt positives per al català.

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=3&V1=3&MN=1&&V3=2465&PARENT=1&CTX=B#FROM


· Coneixement de llengües