divendres, 19 de juliol del 2013

Comença el Simposi "Languages and Internationalization in Higher Education: Ideologies, Practices, Alternatives"

Avui a Reykjavík ha començat el 5è Simposi Nitobe "Languages and Internationalization in Higher Education: Ideologies, Practices, Alternatives", el programa del qual podeu consultar aquí.

Després d'una introducció dels organitzadors, Frans Gregersen, University of Copenhagen i Anna Kristina Hultgren, de l'Open University (GB) han presentat el llibreque, editat per Humphrey Tomkin, resumeix el centre del debat del simposi: la política lingüística universitària,sobretot en relació amb l'anglès, als aïsos nòrdics. I la veritat és que han presentat un treball molt interessant en què han combinat metodologies quantitatives i qualitatives, l'estudi dels usos i les ideologies, i tècniques com ara els "shadowing", és a dir, seguir de petja un informant durant períodes considerables per veure com es comporta lingüísticament. El dubte dels autors ea fins a quin punt el cas dels països nòrdis i l'anglès és un cas excepcional o tan sols l'avançada d'un procés imparable, i han plantejat un debat en aquest sentit.

Al debat hi han sortit tota mena de qüestions: està canviant la propietat de l'anglès dels nadius cap als no-nadius? Estem presenciant un procés de substitució lingüística?

Jo m'he permès indicar que a l'expposició hi trobava a faltar una oposició que em sembla fonamental: estem davant d¡un procés de reemplaçament d'una llengua per una altra o més aviat de l'addició d'uns contextos d'ús que abans no existien (els cursos de postgrau) internacionals per definició i per tant en una llengua franca acadèmica? Jo m'inclino sobretot per aquesta segona opció, sense descartar que pugui tenir un efecte de substitució si no es controla. El Dr. Tonkin ha fet notar, de tota manera, que als països anglòfons (que en bona part controlen la globalització) la idea de l'addició no s'entén, i parteixen de la base que a llarg termini hi ha d'haver reemplaçament total.

Al vespre, Enrique Hamel, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México DF ha plantejat una interessant discussió sobre l'anglès i la política lingüística acadèmica i científica, fent notar que cal no reduir-la a la publicació, perquè la ciència inclou també la formació i la producció, a més de la circulació. M'ha resultat especialment interessant la idea que parli de metonímia per l'ús de publicació  en lloc de recerca perquè efectivament el predomini de l'anglès en les publicacions amaga  que la ciència es fa en moltes llengües, com vam posar de manifet amb la Vanessa Bretxa i en Llorenç Comajoan l'any 2012 (vid. infra). Hamel ha mostrat com el predomni de l'anglès com a llengua de la publicació científica té un fort biaix lingüístic atribuïblea l'adscripció anglòfona de les agències de qualificació, i ha plantejat una estratègia proactiva per afavorir les llengües altres que l'anglès en el món científic.


Referència:dimarts, 16 de juliol del 2013

Defensa de dos treballs de màster sociolingüístics


Aquesta setmana es defensaran dos treballs finals del Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya sobre sociolingüística:
  • Icardi, Hugo. 2013. Losing Ground. Language Shift and Maintenance Among Mengrelian Expatriates., un interessant treball sobre la substitució lingüística entre els expatriats parlants de mengrelià, una llengua caucàsica, com a resultat de la darrera guerra entre Rússia i Geòrgia. Dijous 9h30, sala Gabriel Oliver, Edifici Josep Carner (soterrani).
  • Torres Purroy, Helena. 2013. Language Ideologies of Greeks in a Transnational Context of Official Bilingualism: Exploring New Chances for the Language Varieties of Greece, una capbussada en els discursos sobre la diversitat dels grecs residents a Catalunya i sobre com el ocntext de migració (no) els ha canviat la percepció sobre la diversitat al seu país d'origen i en general. Divendres, 19 de juliol a les 13h, sala de professors, Edifici J Carner (5è pis).
 Sort a tots dos!

dilluns, 8 de juliol del 2013

Apareix el núm 59 de Revista de Llengua i Dret / Journal of Language and Law

Aquest és el segon número que es publica en el nou portal en format exclusivament electrònic, estrenat al desembre. Per tal d’anar avançant en la posada a punt del màxim de recursos possibles per millorar l’enriquiment del format electrònic, aquest número que ara es publica porta incorporat, a més, el número DOI, un codi alfanumèric que identifica l’article al web de forma única i li permet tenir un vincle permanent i estable per tal que sempre pugui ser localitzat.

També hem de destacar l’esforç que estem duent a terme per tenir la Revista de Llengua i Dret ben posicionada i present en el màxim nombre possible de bases de dades de prestigi internacional, en aquest sentit, la Revista, des del mes de maig, està inclosa a la base de dades SCOPUS, una de les principals bases de dades bibliogràfiques d’articles de revistes científiques.

Us recordem que podeu subscriure-us a la llista de distribució de la Revista de manera senzilla per tal de rebre un avís cada cop que se’n publiqui un nou número. Per fer-ho només cal que us hi doneu d’alta i rebreu un correu electrònic amb un enllaç per tal de confirmar la subscripció i començar a rebre els avisos.

En este número se tratan temas de plena actualidad como los artículos, La política lingüística del Estado español: una aproximación a la incomprensión del pluralismo cultural de Joan Marcet, De nuevo, sobre los tribunales y el uso de las lenguas vehiculares en la escuela, de Mercè Corretja, etc. Como novedades cabe destacar que cada artículo incorpora el DOI y, sobre todo, que la Revista está indexada en SCOPUS, una de las bases de datos com más prestigio.

This issue deals with most current subjects, with articles such as The Language Policy of Spain: a Closer Look at the Failure to Understand Cultural Pluralism by Joan Marcet, Back Again: the Courts and the Use of the Languages of Instruction, by Mercè Corretja, etc. As from this issue, all articles incorporate DOIs. At the same time, the journal has been included in SCOPUS, one of the most prestigious citation databases.