dimarts, 15 de març de 2016

L'estatus de les llengües a la República Catalana

Potser t'interessarà saber que al darrer número de la revista Els Marges que acaba d'aparèixer s'hi ha publicat l'article "L'estatus de les llengües a la República Catalana. Una breu anàlisi del desenvolupament del debat" en què Montserrat Sendra i F. Xavier Vila

analitzen el debat que s'ha produït a Catalunya en els darrers anys sobre l'estatus de les llengües en una eventual República Catalana independent. L’article comença analitzant com es planteja i com es rep el debat, en descriu els actors principals, n’estudia succintament l’evolució i finalment n'examina breument un dels temes centrals, la conveniència o no d’atorgar el grau de llengua oficial a la llengua castellana en la constitució del nou Estat.
La revista només es troba en paper. Es pot adquirir aquí.