dijous, 13 d’octubre del 2011

Sociolingüística de la globalització

Acabo d'acabar de fitxar el llibre Blommaert, Jan. 2010. The sociolinguistics of globalization. Cambridge: Cambrige University Press i us el vull recomanar. Encara que gasta una retòrica empipadora -una mica a la sociologicolofrancofrancesa- crec que servirà per a l'avenç de la sociolingüística. Per què? Perquè ajuda a lligar el macro i el micro amb la seva noció d'escales; perquè introdueix una part de l'arsenal de la sociologia crítica en la sociolingüística -Wallerstein, Appadurai, a més de Foucault i Bourdieu; perquè posa en dubte la noció de llengua i aposta per la idea de recursos.... I sobretot, perquè oposa clarament la sociolingüística territorial amb la de la mobilitat.

No us cregueu pas que m'ha convençut totalment. A mi, per exemple, la noció de llengua em continua semblant imprescindible per tal de poder enendre com, funciona el món sociolingüístic. I a més a més, el veig naïf en la seva concepció de l'Estat (i això que és belga!). Però si jo fos sociòleg i estigués preparant el meu marc teòric, em sembla que no me'l deixaria perdre.

Ressenya de Halong Tiang i de Josep Cru.