dimarts, 1 de setembre de 2015

Un nou centre de recerca en sociolingüística: el Sociolinguistic Lab de Colònia


A començament de juny va inaugurar-se el Sociolinguistic Lab de la Universitat de Colònia (Alemanya), liderat pel professor Aria Adli, romanista i vell conegut, ja que ha fet diverses estades a la Universitat de Barcelona. Amb una clara orientació cap a l'estudi de la variació sociolectal, el centre posa èmfasi a analitzar com es vinculen els estils de vida amb les diferents formes de variació lingüística. Entre els seus projectes n'hi ha nombrosos que s'ocupen directament de l'estudi del castellà. Seran, per tant, un nou punt de referència per als variacionistes del país.

Benvinguts!

Cap comentari: