dijous, 22 de novembre de 2012Simposi Català de Sociolingüística / Catalan Sociolinguistics Symposium
Simposi 1 / Symposium 1
Divendres, 14 desembre 2012 / Friday, 14 December 2012 
9:30-17:00

Lloc:       Sala 2.25
               Departament d'Anglès i Lingüística
               Universitat de Lleida
               Plaça de Víctor Siurana, 1
               25003 Lleida

Si us plau confirmeu l'assistència escrivint al correu elèctronic: dblock@dal.udl.cat

PROGRAMA 

9:30-9:55        Benvinguda
David Block, ICREA-Universitat de Lleida

10:00-10:55    Ponència 1
Titol: Els nous parlants des d'una perspectiva d'interseccionalitat
Ponent: Joan Pujolar, Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Pretenc mostrar les interaccions entre llengua, gènere i classe social tal i com es manifesten en els processos d'apropiació del català per part de castellanoparlants a Catalunya. Un corpus d'històries de vida de 103 persones de perfils diferents evidencia que les noies/dones que adopten el català ho fan generalment en la infància o l'adolescència, mentre que els nois/homes tendeixen a retardar-ho fins al moment de començar a treballar, especialment a l'AMB. Igualment, l'explotació de les diversitat de gènere dins persones del mateix sexe reforça el principi clàssic que associa feminitat, inversió en capital educatiu i orientació a l'ascensió social.

11:00-11:55    Ponència 2
Titol: Multilingüisme, noves mobilitats i narratives identitàries
Ponent: Eva Codó, Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: En la meva presentació, vull examinar el paper de la mobilitat i del multilingüisme en la configuració i reconfiguració de les narratives identitàries de la contemporaneïtat (Giddens, 1991). Em centraré en un o en un parell d’estudis de cas d’individus que tenen la mobilitat, real i imaginada, com a eix central de la configuració del seu estil de vida (lifestyle). Més concretament, examinaré el paper de les pràctiques i de les ideologies lingüístiques en la dialèctica entre mobilitat i arrelament (Williams i McIntyre, 2012) que estructura les seves opcions laborals, residencials i de sociabilitat.

12:00-12:25    Descans

12:30-13:25    Ponència 3
Titol: La inscripció de multilingüismes deslegitimats i de literacitats vernaculars en els paisatges lingüístics urbans catalans: Una mirada a la competició lingüística entre persones migrades
Ponent: Maria Sabaté, Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: En aquest treball s’exploren les dinàmiques de poder regulades a través de les pràctiques lingüístiques escrites d’un grup heterogeni de 20 persones migrades en un espai alternatiu de socialització: un locutori de l’àrea metropolitana de Barcelona. Primerament s’analitzen les pràctiques heteroglòssiques i híbrides i les alfabetitzacions vernaculars observables en els paisatges lingüístics transnacionals d’aquests espais discursius. En segon lloc, s’argumenta que aquests capitals no-convencionals de tecnoliteracitat són un registre de les experiències de mobilitat mitjançant el qual els immigrants re-negocien les seves identitats i el seu dret a tenir accés al recursos de les ciutats globals actuals. Es conclou que les jerarquies sociolingüístiques emergents descrites poden esdevenir una font d’agència social contra la marginalització lingüística institucional, però que al mateix temps poden amagar també noves pràctiques d’exclusió social entre les pròpies persones migrades.

13:30-15:00    Dinar             

15:00-15:55    Ponència 4
Titol: Una metodologia mixta per a l’estudi de la relació entre multilingüisme i internacionalització a la universitat
Ponent: Josep Maria Cots, Universitat de Lleida
Abstract: En aquesta presentació em proposo explorar en quina mesura l’estudi de la relació entre multilingüisme i internacionalització en una institució social com la universitat es pot abordar amb una metodologia mixta, que procuri (i) fer dialogar la perspectiva qualitativa amb la quantitativa i (b) evitar que el paradigma de recerca condicioni les preguntes que ens fem. Amb aquesta finalitat, dividiré la presentació en dues parts. A la primera, reflexionaré sobre els elements característics de la metodologia mixta i el seu encaix en un projecte de recerca que parteix dels tres components que Spolsky (2004) proposa per  a l’estudi de la política lingüística d’una comunitat de parla: practiques, creences i  gestió. A la segona part, comentaré algunes dades obtingudes en el projecte de recerca i plantejaré el seu possible encaix en una metodologia mixta. 

16:00-16:55    Ponència 5
Titol: Estratificació i classe social en la recerca sobre bi/multilingüisme
Ponent: David Block, ICREA-Universitat de Lleida
Abstracte:
En les darreres tres dècades, molts investigadors sobre bi/multilingüisme han adoptat el terme identitat com a constructe  central a  la seva recerca,  tot seguint una tendència generalitzada a les ciències socials. I tal com  ha passat a les ciències socials en general, els investigadors del fenòmen del bi/multilingüisme han tendit a assumir una perspectiva basada quasi exclusivament en la cultura (una perspectiva ‘culturalista’) i en inscripcions com la nationalitat, el gènere, la raça, l’etnicitat, la religió i la sexualitat. La recerca sobre bi/multilingüisme documentada a partir de la sociologia ha explorat com aquestes inscripcions indexen els posicionaments individuals i col·lectius en societats estratificades socioeconòmicament.  No obstant això, aquesta recerca ha deixat de banda les bases materials de l’existència humana i l’estratificació de les societats del segle vint-i-u, i molt especialment els posicionaments de classe social en aquestes societats. En aquesta presentació argumento que cal capgirar aquesta situació, posant al centre de la activitat investigadora l’estratificació i classe social.

Fi 17:00

Cap comentari: