dilluns, 8 de juliol de 2013

Apareix el núm 59 de Revista de Llengua i Dret / Journal of Language and Law

Aquest és el segon número que es publica en el nou portal en format exclusivament electrònic, estrenat al desembre. Per tal d’anar avançant en la posada a punt del màxim de recursos possibles per millorar l’enriquiment del format electrònic, aquest número que ara es publica porta incorporat, a més, el número DOI, un codi alfanumèric que identifica l’article al web de forma única i li permet tenir un vincle permanent i estable per tal que sempre pugui ser localitzat.

També hem de destacar l’esforç que estem duent a terme per tenir la Revista de Llengua i Dret ben posicionada i present en el màxim nombre possible de bases de dades de prestigi internacional, en aquest sentit, la Revista, des del mes de maig, està inclosa a la base de dades SCOPUS, una de les principals bases de dades bibliogràfiques d’articles de revistes científiques.

Us recordem que podeu subscriure-us a la llista de distribució de la Revista de manera senzilla per tal de rebre un avís cada cop que se’n publiqui un nou número. Per fer-ho només cal que us hi doneu d’alta i rebreu un correu electrònic amb un enllaç per tal de confirmar la subscripció i començar a rebre els avisos.

En este número se tratan temas de plena actualidad como los artículos, La política lingüística del Estado español: una aproximación a la incomprensión del pluralismo cultural de Joan Marcet, De nuevo, sobre los tribunales y el uso de las lenguas vehiculares en la escuela, de Mercè Corretja, etc. Como novedades cabe destacar que cada artículo incorpora el DOI y, sobre todo, que la Revista está indexada en SCOPUS, una de las bases de datos com más prestigio.

This issue deals with most current subjects, with articles such as The Language Policy of Spain: a Closer Look at the Failure to Understand Cultural Pluralism by Joan Marcet, Back Again: the Courts and the Use of the Languages of Instruction, by Mercè Corretja, etc. As from this issue, all articles incorporate DOIs. At the same time, the journal has been included in SCOPUS, one of the most prestigious citation databases. 

Cap comentari: